Acsádi Örömhír támogatás tábla

A kedvezményezett neve: Perspektíva és Stúdium Alapítvány

A projekt címe: „Acsádi Örömhír”

A szerződött támogatás összege: 25.000.000 Ft.

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.12.31.

A projekt azonosító száma: EFOP-1.2.2-15-2016-00185

A projekt tartalmának bemutatása

A Perspektíva és Stúdium Alapítvány „Acsádi Örömhír” című projektjének célja Nyíracsádon tartózkodó 15-29. éves fiatalok társadalmi integrációjának ösztönzése képességeik kibontakoztatásával, közösségi aktivitásuk támogatásával; bevonva őket az aktív közreműködésüket igénylő közösségi programokba, és az önkéntes tevékenységekbe.

További cél a fiatalok személyiségfejlesztése, önismereti kompetenciájának fejlesztése; az egészségmegőrzéssel kapcsolatos információs ismereteinek bővítése, prevenciós előadásokon való részvételük lehetővé tétele; közéletben való részvételének támogatása, elősegítése.

A pályázati program által megvalósítani kívánt négy tématerület:

 • Személyiségfejlesztés és önismereti kompetencia – fejlesztés,
 • Egészségmegőrzés, prevenció,
 • Közéletben való ifjúsági részvétel,
 • A fiatalok saját problémamegoldó képességének erősítése az önálló életkezdet sikerének érdekében.

Tervezett programok

Új közösségek létrejöttét elősegítő szabadidős programok megvalósítása

 • Ikonfestő Fesztivál
 • Tábor Máriapócson
 • Tánc Klub

Személyiségfejlesztés és önismereti kompetencia fejlesztés

 • Kommunikációs tréning
 • Önismereti tréning
 • Konfliktuskezelő tréning

Egészségmegőrzés, prevenció

 • Tanácsadás
 • Prevenciós előadások

Közéletben való ifjúsági részvétel

 • Ikonfestő kiállítás
 • Összefoglaló kiadvány
 • „Tollforgatók Klubja”

Önkéntes programok szervezése, lebonyolítása

 • Szemétszedés
 • „Örömhír délután”
 • Adománygyűjtés

Önkéntes Napok

Projektzáró


Programok

Tollforgatók klubja

negyedévente megjelenteti az “Acsádi Örömhír” folyóiratot

Tánc Klub

Prevenciós előadások, tanácsadás (két havonta)
Információk hamarosan…

“Örömhír délután”

Ikonfestő Fesztivál

Ikonkiállítás

Tábor Máriapócson

nyaranta, kétnapos

Személyiségfejlesztés, önismereti kompetencia fejlesztés

Kommunikációs tréning

Szemétszedés

minden május

Adománygyűjtés

Kiadvány

várható megjelenés 2019.09.

Projektnyitó rendezvény

Sajtóközlemény