A fenntartó neve: Perspektíva és Stúdium Alapítvány

A fenntartó székhelye: 4024 Debrecen, Kossuth u. 18. fsz. 2.

A fenntartó telefonszáma:  06-30-264-7262

A fenntartó e-mail címe: perspektivaesstudium@gmail.com

Az engedélyes neve: Ezüsthíd Tanoda

Az engedélyes címe4090 Polgár Barankovics tér 5.

Az engedélyes ágazati azonosítójaS0528089

Bejegyzett szolgáltatás: 33.1.35. tanoda

A bejegyzés hatálya: határozatlan időre szóló

Tanúsítvány

A Perspektíva és Stúdium Alapítvány az Európai Szociális Alap és Magyarország Kormánya támogatása keretében megvalósuló, EFOP 3.3.1-15-2015-00274 kódszámú program Polgáron Tanodát indított, és 2019. január 1-től állami támogatásból tovább működik.

A Tanoda típusú program, a hátrányos helyzetű tanulók iskolai lemorzsolódását csökkentő intézkedések támogatása céljából valósul meg.

A Tanoda a gyerekek és a szüleik által saját elhatározásából választott tanulást segítő és menedzselő családias, a résztvevők egyéni szükségleteihez, oktatási igényeihez messzemenő alkalmazkodási forma. 

Egy olyan nyitott, kirekesztésektől mentes, befogadó légkört biztosít, mely a bizalmas kapcsolati rendszer által elősegíti a személyiség szabad kibontakozását és a készségfejlesztést, ezáltal növelve a formális iskolai keretekbe történő integrálódás esélyét. A Tanodában négy fő tanár tart foglalkozásokat, a gyerekek igényeihez alkalmazkodva.

A Tanodai foglalkozásokon a részvétel díjtalan.

Amennyiben szeretné, hogy gyermeke egy olyan program részese lehessen, ahol érdeklődési körének figyelembevételével, tanulási képességeit játékosan fejlesztheti és különféle szabadidős tevékenységben is részt vehet, írassa be gyermekét az Ezüsthíd Tanodába Polgár településen.

Tel.: 06-30-693-4527