Aranyeső támogatás

BARI SHEJ (Nagylány) Roma lányok továbbtanulási esélyeinek növelése

EFOP-1.4.4-17-2017-00043
A projekt költségeit 100%-ban az Európai Szociális Alap és a hazai központi költségvetés fínanszírozza.

A projekt tartalmának bemutatása

A Perspektíva és Stúdium Alapítvány 2018.01.01 -2020.01.01. között, Hajdúdorogon valósítja meg az Aranyeső című pályázati programját. Célja az, hogy a Hajdúdorogon élő, vagy ott tanulmányokat folytató hátrányokkal küzdő – főként roma származású – 10-18.éves lányok és családjaik számára nyújtson komplex szolgáltatásokat annak érdekében, hogy elősegítse a roma és a korai tanintézmény elhagyással veszélyeztetett nem roma lányok iskolai lemorzsolódásának csökkentését; hozzájáruljon a továbbtanulási esélyeik növeléséhez; stabil alappal rendelkezzenek a majdani iskolai előrehaladásuk érdekében; csökkentse a végzettség nélküli iskolaelhagyás esélyét; elősegítse későbbi foglalkoztathatóságukat; javítsa életminőségüket, egészségi állapotukat; növelje szüleik nevelési képességét, emelje annak hatékonyságát.

Szükségletfelmérés – a célcsoport kiválasztása tekintetében a lemorzsolódási tüneteket mutató lányok toborzása,szükségleteik beazonosítása. A szükségletek beazonosítása során szintén az önkéntesek és a leendő mentorok által empirikusan megtapasztalt adatok adtak támpontot, hiszen ők napi kapcsolatban vannak a célcsoporttal. A célcsoport elérése több csatornán keresztül zajlik: a célcsoport közvetlen elérése: személyes beszélgetések a célcsoportba tartozó lányokkal, családtagjaikkal, facebook közlemények; a célcsoport közvetett elérése: plakátok, szórólapok, a településen működő oktatási, eü-i, szociális, kult.intézmények és érdekképviseleti szervek tájékoztatása.

A helyi közösség érzékenyítése, a döntéshozók tájékoztatása,helyi szakemberek bevonása a program megvalósításába. Az alapítvány a projekt indulásakor Hajdúdorog Képviselő Testülete számára bemutatja a programot, majd mérföldkövenként beszámolót küld számukra. A Perspektíva és Stúdium Alapítvány 3 Szakmai Fórumot szervez.

Fontos az, hogy a tágabb környezet, a helyi közösség is elegendő információhoz jusson az Aranyeső című programmal kapcsolatban, és hogy elnyerje a lakosság elvi támogatását. Ennek érdekében 3 alkalommal jelenik meg a program a település rendezvényein.

Egyéni és családi mentorálás biztosítása a célcsoport számára a támogatási időszak alatt folyamatosan. A mentorálás formái, módja: az egyéni mentorálás, illetve a másik a csoportos mentorálás, amelyek a helyzetnek megfelelően kerülnek alkalmazásra a mentorok által. A mentorálás módszertana: A program 6 mentora a mentorálás tradicionális formáját fogja alkalmazni: egy felnőtt mentorál egy gyermeket vagy fiatalt; továbbá családot.

Csoport működtetése legalább kétheti rendszerességgel. A csoportfoglalkozás moduljai, alapelvei: horizontális tanulás; önismeret fejlesztés; prevenció; hátránykompenzáció.

Természetbeni támogatás biztosítása. Szakkönyv, sportruházat, sporteszköz.

Kötelező együttműködés kialakítása a szakmai-módszertani támogatást biztosító EFOP-3.1.7 kódszámú „Esélyteremtés a köznevelésben” című kiemelt projekt megvalósítóival. A PSA Aranyeső című programja vállalja, hogy együttműködik az EFOP-3.1.7„Esélyteremtés a köznevelésen”című kiemelt projekt megvalósítóival.

Kapcsolatfelvétel és együttműködés kialakítása, találkozók szervezése az EFOP-1.4.4. megvalósító és a tevékenységeket megvalósító szervezetekkel. A PSA lehetőséget nyújt Workshopok keretein belül a tapasztalatcserére, összesen 3 alkalommal.

A projekt keretében tervezett tevékenységek:

Az áldozattá válás megelőzését célzó tréningek biztosítása. A projekt megvalósítása során célunk a célcsoporttagok áldozattá válásának megelőzése, adekvát, a korosztályuknak megfelelő információk átadása, szemléletformálás, érzékenyítés. A tréning során figyelemfelhívó, érzékenyítő eszközökkel nyújtunk információkat a résztvevőknek a kapcsolati erőszak, a gyermekbántalmazás, az emberkereskedelem és a prostitúció elleni küzdelem, a biztonságos internethasználat és az önvédelmi képességek megerősítése témakörökben.

A családi, női szerepekkel foglalkozó csoportok működtetése eseti szakértők meghívásával, lehetőleg a családtagok bevonásával a 4. pont szerinti csoportfoglalkozások keretein belül „Kis gazdaasszonyok” blokk: A női, családi szerepek; A megfelelő személyi higiénia; Az újszülött baba és kisgyermek személyi higiéniája; A védőoltások fontossága; Szabadidő hasznos eltöltése iránti igény; Alapvető konyhai technikák elsajátítása.

Sport, kulturális és egyéb aktív szabadidős tevékenységek. Az Aranyeső című program sportolási lehetőséget biztosít a célcsoport számára heti rendszerességgel,asztalitenisz/torna formájában, illetve a program során 3 alkalommal kirándulást szervez a Mátrába, 2 alkalommal kerül sor színházlátogatásra Nyíregyházán.

Önismereti foglalkozások. A program önismereti tréningeket biztosít a célcsoport számára.

Pályaorientációs foglakozások. A pályaorientáció során a különböző képzési formákkal, szakmákkal kapcsolatos tájékozódás, keresgélés, az azok közötti eligazodás történik .A pályaorientáció célja az,hogy összhangba kerüljenek az egyéni képességek a társadalmi igényekkel, és a választott szakmával. A programelem során sor kerül középfokú oktatási intézmények, felnőttképző intézmények, illetve potenciális munkáltatók látogatása történik.